ROHN - Stavební firma
  • slide
  • slide
  • slide

Speciální stavby

Poskytujeme odborné poradenství a veškeré stavební práce ohledně speciálních staveb jako jsou například úpravny vody, čistírny odpadních vod, vodojemy, laboratoře, místnosti a objekty se speciálními požadavky, apod.